Nedanstående beskrivning förutsätter att du har Google Earth installerad på din dator. Om du inte har det kan du hämta programmet på
denna länk
. Programmet är gratis.

1
Om du klickar på länken i rutan till vänster, får du först upp
en bild, som ser ut ungefär som denna. Klicka då på Öppna.

3
Du får sedan en bild, som ser ut ungefär som denna. Klicka eller
dubbelklicka på doc.kml.

2
 Då får du eventuellt en fråga från ditt antivirusprogram om du vill
tillåta att webbsidan öppnar filen. Klicka då på Tillåt.

4
Om du har installerat Google Earth, så får du upp en bild liknande denna. På bilden finns oftast ett antal små blå fyrkanter. Om du klickar på en sådan får du upp en bild, som är tagen från fyrkantens position.
Du kan också "flyga" över spåret genom att klicka på den lilla symbolen med tre prickar och en högerpil