[Föregående][Album][Nästa]
 
 Pilgrimsleden gick igenom den lilla byn med lite mer än 200 innevånare. Här finns också några härbärgen.

cam01501.jpg