[Föregående][Album][Nästa]
 
 När vi passerat Rio Orbigo och byn Hospital de Orbigo hade vi två vägar att välja på, en lite längre och en lite kortare. Vi valde
den längre och passerade då byn Villares de Orbigo med knappt 700 innevånare. Som i många andra byar fanns det ett härbärge.

cam01701.jpg