[Föregående][Album][Nästa]
 
 Katerdralens torn var under renovering.

cam05501.jpg