[Föregående][Album][Nästa]
 
 Salamis var en forntida stadsstat. Den fanns på Cyperns östra sida strax norr om Famagusta. Man har hittat arkeologiska fynd från
ca 1000 f.kr. Staden förstördes av flera jordbävningar i början av 300-talet e.kr. Den återuppbyggdes senare under 300-talet
för att bli åter bli förstörd i samband med  den arabiska erövringen under 600-talet e.kr varefter staden övergavs.
Teatern lär ha rymt 16000 åskådare

cyp005.jpg