[Föregående bild][Album][Nästa bild]
 

 Många av husen utmed Nidälven hade tidigare varit magasin eller likande, men var nu
ombbyggda till bostadshus. Här var dock ett hus, som ännu inte blivit bostadshus.

hr03201.jpg