[Föregående][Album][Nästa]
 

 Vi hade tyvärr inte fått biljetter till den sk "Soft Sleeper" dvs kupéer med fyra sängar utan till "Hard Sleeper"
dvs kupéer utan dörrar och med sex bäddar. I vagnarna fanns uttag med möjlighet till syrgastillförsel om
man p.g.a. den höga höjden skulle behöva det.

tb0300.jpg