[Föregående][Album][Nästa]
 

 Strax innan klättringen upp mot Kambalapasset påbörjades stannade vi till vid stranden av Yarlung Zangbo floden,
som så småningom byter namn till Bramaputra. Här fanns de vanligen förekommande böneflaggorna.

tb0690.jpg