[Föregående][Album][Nästa]
 

 Runt Shigatse fanns en del jordbruk och bönderna hämtade på morgonen arbetskraft,
som transporterades i vagnar som drogs av små traktorer.

tb0820.jpg