[Föregående bild][Album][Nästa bild]

Det fanns olika typer av ganska enkla gymnastikredskap. Vi fick veta att varje nybygge i
Beijing måste avsätta mark och utrusta för motionsändamål.

be055.jpg