[Föregående][Album][Nästa]
 
 De centrala delarna i härstammar i huvudsak från den muslimska tiden. I mitten syns mihrab
som är den nisch som visar vägen till Mecka. Till höger syns prediksstolen, Mimbar.

is0501.jpg