[Föregående][Album][Nästa]
 
 Som besökare fick man gå in via en sidoingång. Det fanns plastpåsar att tillgå i vilka vi kunde bära skorna
så vi behövde inte använda de ordinarie skoställen, som fanns framför den avskärmade kvinnoavdelningen.

is1301.jpg