[Föregående][Album][Nästa]
 
 Basilikacisternen är den största av flera cisterner i Istanbul. Denna jättestora cistern är en underjordisk kammare
på ca 138 meter gånger 64,6 meter - cirka 8.900 kvadratmeter och kan innehålla 80.000 kubikmeter vatten.

is1401.jpg