[Föregående][Album][Nästa]
 
 Galatatornet byggdes 1348. Det är 67 meter högt.

is3401.jpg