[Föregående][Album][Nästa]
 
 Utmed promenadvägen fanns flera kaféer. Eftersom turistsäsongen
ännu inte satt igång var det glest mellan besökarna.

is430.jpg