[Föregående][Album][Nästa]
 
 Amfiteatern var delvis inhuggen i berget, delvis uppbyggd.

lyk0701.jpg