[Föregående][Album][Nästa]
 
 Nästa besök var i Efesos. Här är Odeon. Det hade dubbel funktion, dels för senatens möten, dels som konsertlokal.

lyk2601.jpg