[Föregående][Album][Nästa]
 
Inom området finns också ett museum med en stor mängd statyer
och reliefer. Detta är Flavius Palmatus som var guvernör för den
asiatiska provinsen på 500-talet e.kr..

lyk4001.jpg