Padjelanta 1995

Padjelanta är vår största nationalpark. Namnet är samiskt och betyder "det högre landet".

Området utgörs av en högslätt med mjuka fjällåsar. Här finns också några av fjällvärldens största sjöar. En av dem, Virihaure, anses av många som landets vackraste sjö.

Åt öster kan man se Sareks höga toppar medan man i väster ser de spetsiga fjällen i Norge.

Man når Padjelanta antingen via Kvikkjokk eller via Ritsem. Från Ritsem åker man båt över Akkajaure, antingen till Änonjalme eller till Vaisaluokta.

Vandringen gjordes tillsammans med arbetskamrater. Vår vandring gick från Änonjalme till Staloluokta varifrån vi flög med helikopter till Kvikkjokk.

Vi övernattade i stugor: Akkastugorna, Kisurisstugan, Låddejåkkåstugan, Araluoktastugorna och slutligen i Staloluokta.

 

 

Vid Ritsem i väntan på att åka med båten över till Änomjalme

Akka speglar sig i Akkajaure

img0067.jpg

På väg från Akkastugan.

img0068.jpg

Vuojatätno, som betyder "Simälven" har fått detta namn eftersom älven är så djup att renarna måste simma över.
När vi passerat Vuojatätno via en hängbro kommer vi in i Stora Sjöfallets nationalpark.

img0073.jpg

Vi befinner oss ännu i Stora Sjöfallets nationalpark. Vuojatätno är strid här.

img0074.jpg

Akka vakar tryggt över vår vandring

img0001.jpg

Här uppe kan man se långt ut över vidderna

img0002.jpg

Strax före Kisurisstugan går vi över en bro och befinner oss i Sareks nationalpark, som sticker som en spets här. Efter ca
700 m passerar vi nästa bro och kommer så in i Padjelanta

img0003.jpg

Padjelantas högslätt är böljande och man kan se långt.

img0004.jpg

Akka syns fortfarande i bakgrunden när vi vandrar mot Låddetjåkkå.

img0009.jpg

Stugvärdarna i Låddejåkkå kom ursprungligen från Köpenhamn men bodde numera i Jokkmokk

img0015.jpg

Mellan Låddetjåkkå och Arasluokta finns ett lite fält med raukar. Denna är den största och mäter ca 3 meter.

img0020.jpg

Utsikt över Virihaure

img0025.jpg

Virihaure, av många ansedd som en av Sveriges vackraste sjöar. I bakgrunden skymtar de norska fjällen.

img0026.jpg

Virihaure igen. Sjön skiftar ofta i många olika färger.

img0032.jpg

Framme i Staloluokta. Ska vi fortsätta?

img0036.jpg

Klockstapeln och kyrkkåtan i Staloluokta med Virihaure i bakgrunden.

img0037.jpg

Vi avslutade med att flyga med helikopter till Kvikkjokk