Vasaloppsleden

Berga by till Mora 2006

Vasaloppsleden går från Berga By till Mora och följer till största delen Vasaloppets sträckning. Undantagen är de blötaste patierna av Vasaloppsspåret. Vissa delar har spånglagts. Vasaloppsleden är lite mer än 90 km.

 

Längs leden finns 8 övernattningsstugor (kallas kojor) och rastskydd (slogbodar). Dricksvatten finns vid eller i närheten av såväl övernattningsstugor som rastskydd. Det är i princip gratis att övernatta i kojorna, men förvaltarna vädjar om en frivillig ersättning på 25:-/natt och person, vilket är mycket rimligt.

 

Det finns möjlighet att köpa livsmedel endast i Evertsberg och Oxberg. I övrigt får man bära med sig det man behöver.

 

Vi valde att dela upp vandringen på 6 etapper. Vi körde bil till Berga by där vi övernattade i Brittas stugor, som ligger tvärs över väg 71 från Vasaloppsstarten räknat. Vi kunde ha kvar bilen där under vandringstiden. Vandringen påbörjades den 8 juli och vi nådde Mora den den 13 juli. Efter avslutad vandring övernattade vi i Mora på vandrarhemmet och åkte påföljande dag med buss tillbaka till Berga By.

 

Våra etapper var följande:

Starten till Skärlokskojan               ca 19 km

Skärlokskojan till Rosttjärnkojan   ca 17 km

Rosttjärnskojan till Sundetkojorna ca 7 km

Sundetkojorna till Axikojan             ca 15 km

Axikojan till Prästskogskojan         ca 12 km

Prästskogskojan till Mora               ca 21 km

 

.

 

På kartan ovan finns alla övernattningskojorna och våra etapper markerade. Om du klickar på resp etapp kommer du till en mera detaljerad karta över resp etapp. Du kan från denna karta klicka dig vidare till etappens höjdprofil.

 

Det finns en karta och ett häfte om leden att köpa bl a på Vasaloppsmuseet i Mora. Under vandringen registrerade jag spåren med GPS. Dessa spår kan laddas ner här.

vl01.jpg
Här är övernattningsstugan vid Berga By. Stugan var välutrustad med husgeråd etc. Det fanns 2 våningssängar i var sitt rum samt ett allrum med ytterligare en bäddplats, matplats och ett pentry. Dusch och toalett fanns naturligtvis.

vl02.jpg
Starten var tvärs över vägen från Vasaloppsstarten. Vasaloppsspåret och -leden går genom tre kommuner, Malugn-Sälens kommun, Älvdalens kommun och Mora kommun.

vl03.jpg
Vasaloppsstarten låg öde inväntande månadsskiftet februari-mars nästa år.

vl04.jpg
Den första backen är välkänd från Vasaloppet. Den startar på ca 360 möh och når Vasaloppets högsta punkt på 528 möh. Som vandrare har man ju som tur är inga problem med bakhalt.......

vl05.jpg
Denna imponerande myrstack öppnade enligt skylt den 1 april och stängde 15 september.

vl06.jpg
Det fanns en del ganska branta partier på leden.

vl07.jpg
Längs leden fanns flera rastskydd, sk slogbodar. I flesta fall fanns dricksvatten i omedelbar närhet. Det fanns skyltar som visade var dricksvattnet fanns.

vl08.jpg
Stora delar av Vasaloppsleden går genom skog. Ibland får man en skymt av myrarna vid sidan om leden.

vl09.jpg
Det är inte svårt att förstå att man förr i tiden trodde att det fanns troll. På många ställen fanns rotvältor som i skymningen eller på natten kunde liknas vid troll.

vl10.jpg
När leden passerade blöta partier över myrarna fanns spångar utlagda.

vl12.jpg
Den första kojan som vi övernattade i var Skärlokskojan. Alla kojor är utrustade på samma sätt: det finns 8 sängar med madrasser, en spis, hink och tvättfat. Spisen är knappast lämplig för matlagning, utan man måste själv medföra matlagningsutrustning, tallrikar, bestick etc. Man behöver också ha sovsäck e dyl.

vl13.jpg
Invid leden fanns flera platser, som var föremål för folktro. Dessa stenar kallades för Kyrkan där den ena stenen var kyrkan och den andra klockstapeln.

vl14.jpg
Vi lunchade vid Tennängskojan.

vl15.jpg
Leden var väl markerad. Det fanns pilar, som visade riktningen och stolpar med orange topp och Gustav Vasa-huvudet inbränt.

vl16.jpg
Vi övernattade i Rosttjärnskojan. På morgonen när vi skulle lämna kojan regnade det kraftigt. Eftersom vi endast skulle gå 7 km, väntade vi till ett uppehåll i regnandet.

vl17.jpg
Sundetkojorna bestod av två hus, det större med 8 bäddar och det mindre med 4 bäddar. Det mindre huset var tidigare bostad för skogsförmän och skogvaktare.

vl18.jpg
Sundetkojorna var idylliskt belägna på en udde mellan Västersjön och Mellansjön.

vl19.jpg
Västersjön glittrade i solnedgången.

vl20.jpg
Vandringsleden gick oftast invid Vasaloppsspåret. Vasaloppsspåret har fått ett skydd enligt Naturvårdslagen 7§ och utgör kommunalt naturreservat inom respektive kommun.

vl21.jpg
I Evertsberg hägrade bergspriset. Här fanns också den första livsmedelsaffären från Berga By räknat. Man måste alltså ha mat med sig för sträckan Berga By till Evertsberg.

vl22.jpg
Leden gick strax intill kapellet i Evertsberg. Det nuvande kapellet uppfördes 1750.

vl23.jpg
Ute i skogen stax intill leden hade någon (Vasaloppsåkare?) glömt kvar två par skidor.

vl24.jpg
Axikojan låg strax intill en fördämning av Axiån. Här fanns en gammal skvaltkvarn.

vl25.jpg
Kvarnhuset intill Axikojan. I förgrunden ligger gamla kvarnstenar.

vl26.jpg
Kvarnhuset intill Axikojan. I förgrunden ligger gamla kvarnstenar.

vl27.jpg
I Oxberg finns den andra livsmedelsaffären längs leden. Här avnjöts en välförtjänt glass. 

vl28.jpg
Kapellet i Oxberg passerades

vl29.jpg
Prästskogskojan var den sista kojan som vi övernattade i.

vl30.jpg
Vi passerade flera fäbodar när vi närmade oss Mora. 

vl31.jpg
Efter sex dagars vandring har vi nått det klassiska målet i Mora