Här visar jag ett urval av bilder från några resor som jag tycker har varit intressanta.