[Föregående][Album][Nästa]
 

 Terrakottaarmén skapades av Kinas förste kejsare Shi Huangdi.  Redan 246 f.Kr. påbörjades arbetet på det
väldiga mausoleum ca 4 mil öster om Xi'an där kejsaren begravdes 210 f.Kr. När några kinesiska bönder 1974
skulle gräva en brunn ca 2 km öster om gravkullen påträffade de ett huvud av terrakotta. I den utgrävning som följde
upptäcktes ett schakt (210 m × 60 m), Detta visade sig bestå av elva korridorer, av vilka nio var 3 m breda
och 200 m långa och de på yttersidorna 2 m breda.

tb0140.jpg