[Föregående][Album][Nästa]
 

 I korridorerna stod terrakottastatyer i naturlig storlek av rustade krigare. Hären, består av ca 3 210 soldater
och inkluderar båg- och armborstskytteförband, infanterienheter samt sex hästdragna stridsvagnar.
Samtliga soldater hade sina vapen. Sannolikt plundrades Terrakottaarmén på vapnen eftersom inga sådana påträffats.
Man kan på bilden se att soldaterna hållit något vapen i respektive högerhand.

tb0150.jpg