[Föregående][Album][Nästa]
 
 I cisternen finns 12 rader och 28 kolumner med pelare. I det nordvästra hörnet finns två pelare med
Medusas huvud i pelarbasen. Det ena är upp och nervänt medan det andra ligger på sidan.

is1501.jpg