[Föregående][Album][Nästa]
 
 Amfiteatern i Afrodisias. Den nedre delen av auditoriet är intakt, med nio rader av marmorsäten indelade i fem kilar av radiella
trappor. Sittplatserna i den övre delen, som uppgår till ytterligare tolv rader, har kollapsat tillsammans med dess stödjande valv

lyk3901.jpg